Vítejte

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Klub vojenské historie Břeclav, zabývajícího se vojenskou historií z let 1914 – 1989, provozem Muzea lehkého opevnění na Pohansku u Břeclavi a další pestrou kulturní a vzdělávací činností. Více o klubu se dočtete v sekci kdo jsme.ČSR slaví 100 let od svého vzniku

V letošním roce si připomínáme několik významných výročí spojených s Československem. V první řadě 100. výročí vzniku první Československé republiky. Dále pak 80 let od vyhlášení všeobecné mobilisace a následného přijetí Mnichovského diktátu. Je to také 70 let od tzv. Vítězného února, kdy naše země opět upadla do nesvobody na dalších více jak 40 let.
V neposlední řadě si také připomeneme 15 let fungovaní Klubu vojenské historie v Břeclavi.Novinky

1. července 2018
Oslavy 100 let republiky

Zámek v Nové Bytřici hostil v neděli 1. července oslavy 100 let republiky. Náš klub zde měl výstavu výstroje a výzbroje z dob první republiky. Přítomným divákům jsme také představili naše uniformy a zároveň jsme dělali doprovod prezidenta Masaryka, který do bystřice přijel historickým vlakem.

»  více  »


30. června 2018
Oslavy 100. výročí československé státnosti

Poslední červencový den patřil ve Starém Poddvorově oslavám 100 let od vzniku republiky. A zúčastnili jsme se i my. Nejprve na začátku obce zasazena lípa a posléze jsme se průvodem přesunuli k místní škole, kde jsme uctili památku padlých ve Velké válce. Posléze byla v místní škole slavnostně zahájena malá výstava k historii obce a informacemi a jmény padlých rodáků.

»  více  »

Oslavy 100. výročí československé státnosti


15. června 2018
Gayerovy slavnosti

V pátek 15. června jsme se zúčastnili "Gayerových slavností" v jeho rodišti v Přerově. Součástí akce byla připomínka památky Jana Gayera a dalších vojáků padlých ve Velké válce, jakož i křest nové publikace věnující se právě osobě přerovského rodáka poručíka Jana Gayera, který zemřel před sto lety, 7. června 1918, poté co byl těžce raněn při bodákovém útoku, který sám vedl, v bitvě u Lipjag.

»  více  »


14. června 2018
Závod autoveteránů
»1000 mil československých«

Akce »1000 mil československých«, kterou pořádá Veteran Car Club Praha, je připomínkou závodů ze třicátých let dvacátého století. Jede se na trase Praha – Kolín – Havlíčkův Brod – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno – Břeclav – Bratislava.

»  více  »

1000 mol čskoslovenských


10. června 2018
Slavnostní odhalení obnoveného památníku poručíka Jana Gayera a padlých legionářů 4. Čs. střeleckého pluku Prokopa Velikého

V neděli 10. června jsme se v Hradci Králové zúčastnili odhalování obnoveného pomníku padlým legionářům 4. Čs. střeleckého pluku Prokopa Velikého a poručíka Jana Gayera. Pomník je kopií toho, který byl ve městě postaven již v roce 1937. ten byl ovšem v roce 1940 zničen německými okupanty.

»  více  »
Prohlášení

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporujeme.