Vítejte

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Klub vojenské historie Břeclav, zabývajícího se vojenskou historií z let 1914 – 1989, provozem Muzea lehkého opevnění na Pohansku u Břeclavi a další pestrou kulturní a vzdělávací činností. Více o klubu se dočtete v sekci kdo jsme.ČSR slaví 100 let od svého vzniku

V letošním roce si připomínáme několik významných výročí spojených s Československem. V první řadě 100. výročí vzniku první Československé republiky. Dále pak 80 let od vyhlášení všeobecné mobilisace a následného přijetí Mnichovského diktátu. Je to také 70 let od tzv. Vítězného února, kdy naše země opět upadla do nesvobody na dalších více jak 40 let.
V neposlední řadě si také připomeneme 15 let fungovaní Klubu vojenské historie v Břeclavi.Novinky

25. srpna 2018
Blosdorf

Jubilejní dvacátý ročník prvoválečné bojové ukázky v areálu mladějovské úzkokolejné dráhy. Letošní ročník byl nejen ve znamení 100 let od konce první světové války, ale také 600 let od založení města Moravská Třebová.

»  více  »
18. srpna 2018
Akce Cihelna 2018

V sobotu 18. srpna jsme se zúčastnili tradiční akce s názvem »Cihelna 2018«. Tuto událost pořádá v první řadě Armáda České republiky a jsou na ní prezentovány jak složky Armády ČR, tak i dalších složek IZS (např. Policie ČR, Celní správa ČR nebo Vězeňská služba ČR).

»  více  »


1. srpna 2018
Legiovlak v Břeclavi

Na přelomu července a srpna do Břeclavi opět zavítal Legiovlak. Za ty tři roky, kdy byl v Břeclavi poprvé, se rozrostl o další vozy, jako například salónní vůz, chirurgický vůz a další.

»  více  »


1. července 2018
Oslavy 100 let republiky

Zámek v Nové Bytřici hostil v neděli 1. července oslavy 100 let republiky. Náš klub zde měl výstavu výstroje a výzbroje z dob první republiky. Přítomným divákům jsme také představili naše uniformy a zároveň jsme dělali doprovod prezidenta Masaryka, který do bystřice přijel historickým vlakem.

»  více  »


30. června 2018
Oslavy 100. výročí československé státnosti

Poslední červencový den patřil ve Starém Poddvorově oslavám 100 let od vzniku republiky. A zúčastnili jsme se i my. Nejprve na začátku obce zasazena lípa a posléze jsme se průvodem přesunuli k místní škole, kde jsme uctili památku padlých ve Velké válce. Posléze byla v místní škole slavnostně zahájena malá výstava k historii obce a informacemi a jmény padlých rodáků.

»  více  »


Prohlášení

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporujeme.