Oživené pevnosti na Břeclavsku

5. - 6. 7. 2006
Pohansko u Břeclavi

Oživené pevnosti    Oživené pevnosti

Oživené pevnosti

Oživené pevnosti

Oživené pevnosti    Oživené pevnosti

Oživené pevnosti

Oživené pevnosti

Oživené pevnosti    Oživené pevnosti

Oživené pevnosti

Oživené pevnosti

Oživené pevnosti

Oživené pevnosti

Oživené pevnosti    Oživené pevnosti

Oživené pevnosti    Oživené pevnosti

Oživené pevnosti    Oživené pevnosti

Poděkování:

Všem klukům v uniformách za skvělou bojovou morálku.Zvláštní poděkování:

Našim ženám a ženám budoucím za trpělivost.
Pavlu Gajdovi za azyl a neúnavný boj s komáry.
PhDr. Evženii Klanicové za úžasné odhalení.
Elišce Windové za objektivní zpravodajství.
Ing. Svaťovi Petrlovi za spolupráci, jež na beton vyšla.
Firmě Metal Ryspol za plechovou krásu.

Vám všem za přízeň.

« seznam akcí