Návštěva vídeňského vojenského muzea »Heeresgeschichtliches Museum und Militärhistorisches Institut«

28. 1. 2017
Wien (Rakousko)

V neděli jsme se vydali na výlet do (od Břeclavi) nedaleké Vídně, abychom mohli navštívit „Heeresgeschichtliches Museum und Militärhistorisches Institut“ (neboli Muzeum vojenské historie a vojenský historický ústav).


Muzeum se nachazí téměř v centru Vídně, v objektu 1 bývalých kasáren, tzv. Arsenal. Celý komplex budov byl postaven v letech 1848 - 1856 sloužil hlavně jako kasárna nebo divadlo. V současné době je stále v majetku rakouské armády, která jej stále využívá.


V samotném muzeu můžete shlédnout vývoj rakouských (resp. rakousko-uherských) uniforem, ale také výstroje a výzbroje, včetně dělostřelectva či námořnictva. Jednu část také tvoří stálá expozice věnovaná první světové válce, kde se nachází i původní vůz, ve kterém byl rekousko-uherský následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d'Este společně se svou chotí hraběnkou Žofií Chotkovou zavražděn při návštěvě Sarajeva. Tato událost pak byla jednou ze záminek k vypuknutí světové války.
Návštěva vídeňského vojenského muzea   Návštěva vídeňského vojenského muzea

Návštěva vídeňského vojenského muzea   Návštěva vídeňského vojenského muzea

« seznam akcí