Blosdorf

25. 8. 2018
Mladějov na Moravě

Jubilejní dvacátý ročník prvoválečné bojové ukázky v areálu mladějovské úzkokolejné dráhy. Letošní ročník byl nejen ve znamení 100 let od konce první světové války, ale také 600 let od založení města Moravská Třebová. Proto jsme dopoledne strávili právě zde. Na Rybničním náměstí byl odhalen nový pomník padlým občanům města. Ten zde již stál, ale nepřečkal hrůzy druhé světové války a německou okupaci.

Bojová ukázka pak tradičně znázorňovala boje na východní frontě, nikoliv však z roku 1915, ale vyjímečně z jara roku 1918. V té době na východní frontě stále zuřili boje mezi carskou armádou a spojeneckými vojsky Rakousko-Uherska a Německa. Do toho se ještě přimotali bojůvky prokomunistických vojáků a vše pak ukončil až tzv. »brest-litevský mír«, tedy mírová dohoda, kterou byla na jaře 1918 ukončena válka na východní frontě.

« seznam akcí