Připomínka bojů v Hronské Dúbrave

8. 6. 2019
Hronská Dúbrava

V sobotu 8. června jsme byli na Slovensku, kde se v rámci vzpomínkové poutě ČsOL konala rekonstrukce bojů jednotek nově vzniklého československého státu proti maďarské republice rad. V Hronské Dúbrave, kde se se boje v červnu 1919 opravdu odehrávaly, byl přítomen a presentován také Legiovlak. V poledne se konala ekumenická bohoslužba, která připomenula oběti bojů v letech 1919 a 1944.

Večer jsme se pak přesunuli do Banské Štiavnice, kde pouť Legiovlaku pokračovala. Zastavili jsme se také na banskoštiavnické Kalvárii, odkud se do krajiny před sto lety rozhlížel i plukovník Josef Šnejdárek, velitel československých vojsk v boji proti maďarským komunistům.Hronská Dúbrava

Hronská Dúbrava« seznam akcí