Kdo jsme, co děláme a proč to děláme

Klub vojenské historie Břeclav je Zapsaný spolek (dle zák. č. 89/2015 Sb.), tzn. nevládní nezisková kulturní nepolitická a samosprávná dobrovolná organizace sdružující nadšence z Břeclavska zajímající se o vojenskou historii, se zaměřením na období let 1914 - 1989. Naším cílem je sdružovat zájemce o danou problematiku, umožnit členům aktivně trávit svůj volný čas a seznamovat veřejnost s historií československé armády. Rádi mezi sebe přijmeme nové členy, kteří mají zájem o vojenskou historii.

Ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Břeclav se věnujeme udržování Muzea lehkého opevnění na Pohansku u Břeclavi, kde se nám podařilo zrekonstruovat objekt lehkého opevnění vz. 37, tzv. řopík do podoby konce 30. let. Naší velkou chloubou je také rekonstruovaný dobový hraniční přechod s originální závorou IPPEN a plnohodnotnou replikou hraničního sloupu. Objekt lehkého opevnění také zpřístupňujeme veřejnosti a provádíme zde odborný výklad v dobových uniformách.

 

Zabýváme se také shromažďováním historických předmětů a dokumentů s vojenskou tematikou. Připravili jsme pro vás také několik suvenýrů - vydali jsme několik barevných pohlednic s motivem našeho muzea a také turistickou známku. Dosavadní činnost financujeme z vlastních finančních zdrojů, dobrovolného vstupného do objektů, z dotací Městského úřadu Břeclav, případně ze sponzorských příspěvků.
Prohlášení

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zaroveň ani takovou organizaci, politickou stranu, srdužení či hnutí nijak nepodporujeme.