Vítejte

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Klub vojenské historie Břeclav, zabývajícího se vojenskou historií z let 1914 – 1989, provozem Muzea lehkého opevnění na Pohansku u Břeclavi a další pestrou kulturní a vzdělávací činností. Více o klubu se dočtete v sekci kdo jsme.ČSR slaví 100 let od svého vzniku

V letošním roce si připomínáme několik významných výročí spojených s Československem. V první řadě 100. výročí vzniku první Československé republiky. Dále pak 80 let od vyhlášení všeobecné mobilisace a následného přijetí Mnichovského diktátu. Je to také 70 let od tzv. Vítězného února, kdy naše země opět upadla do nesvobody na dalších více jak 40 let.
V neposlední řadě si také připomeneme 15 let fungovaní Klubu vojenské historie v Břeclavi.Novinky

31. března 2018
Vítání jara v Lednici

V sobotu, v poslední březnový den, jsme se zúčastnili Vítání jara v Lednici, které se neslo v duchu výročí vzniku Československa. Po celý den jsme měli pro diváky připravenu výstavku výstroje a výzbroje československých legií a československé armády. Dále pak jsme v krátkých vstupech předvedli přítomnému obecenstvu uniformy a výstroj Čs. legií v Rusku a posléze i všech uniformovaných ozbrojených složek ČSR.

»  více  »

Vítání jara v Lednici


7. března 2018
Výročí narození T. G. Masaryka

7. března jsme si připomenuli 168 let od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Vzpomínkového aktu u »žluté školy« se zúčastnili i členové našeho klubu v uniformách Čsl. legii v Rusku.

»  více  »


28. ledna 2018
Návštěva vídeňského vojenského muzea »Heeresgeschichtliches Museum und Militärhistorisches Institut«

V neděli jsme se vydali na výlet do (od Břeclavi) nedaleké Vídně, abychom mohli navštívit „Heeresgeschichtliches Museum und Militärhistorisches Institut“ (neboli Muzeum vojenské historie a vojenský historický ústav).

»  více  »


6. ledna 2018
Helfštýnská šlápota 2018

Tradiční pochod z Lipníku nad Bečvou na hrad Helfštýn organizovaný Klubem českých turistů. Letos se jednalo o již 40-tý ročník. Za uniformovanou část byla akce organizována bratrem Lukášem Kotkem z ČsOL, jednota Přerov.

»  více  »


23. listopadu 2017
Přednáška: »Bombardování Břeclavi«

Poslední ze série přednášek v Městské knihovně Břeclav, která popisovala události roku 1944, kdy bylo město Břeclav bombardováno spojeneckými vojsky.

»  více  »
Prohlášení

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporujeme.