Hraniční sloup

5. 7. 2006 jsme slavnostně odhalili repliku dobového hraničního sloupu.

Hraniční sloupy byly v období 1. Republiky umísťovány na všech důležitých hraničních přechodech. Jednalo se o plechový svařenec z 8 mm plechu, patrně vyráběný v Podbrezové na Slovensku. Hraniční sloupy byly bourány v souvislosti s okupací v roce 1938, a tak se do dnešní doby dochovalo jen několik málo originálních kusů, například v Muzeu Policie ČR. Jedná se o exponát 61/64 pocházející z pohraniční roty Šluknov.

Dále jsou známy dvě repliky. Jedna je součástí Památníku obráncům hranic republiky Československé v roce 1938 v Horní Světlé a druhý je náš sloup osazený u závory IPPEN na Pohansku.


Sloup pro nás vyrobila firma METAL Ryspol s. r. o. Tvrdonice, znaky zajistili kolegové z Československé obce legionářské. Ostatní práce jsme provedli silou vlastní, potažmo silou přátel našich. Celkové náklady na výrobu a instalaci sloupu dosáhly 25.000,- Kč

Instalací hraničního sloupu se nám podařilo dokončit hraniční přechod s originální závorou IPPEN a kolejnicovým uzávěrem. Jeho vybudování nám trvalo téměř 2 roky, vše můžete zhlédnout u řopíku A-120 "U Závory" v našem muzeu na Pohansku.Fotogalerie

Závora IPPEN       Závora IPPEN

Závora IPPEN

Závora IPPEN       Závora IPPEN